понедельник, 17 мая 2021 г.

Завдання 1. Поняття вектора

  1. Два вектори, наведені на рисунку, рівні ?

 а)  ;     

 бтак;     

 в)  ;     

 г)  ні.

 2. Два вектори, наведені на рисунку, рівні ?
 а)  ;     

 б)  ні;     

 в)  ;     

 гтак.

 3. Два вектори, наведені на рисунку, рівні ?
 ані;     

 б)  ;     

 в)  так;     

 г)  .

 4. Довжина відрізку.
 а)  скаляр;     

 б)  ;     

 ввектор;     

 г)  .             

 5. Швидкість автомобіля

 а)  ;     

 бскаляр;     

 в)  ;     

 г)  вектор.

 6. Сила тяжіння місяця землею
 а)  вектор;     

 б)  ;     

 вскаляр;     

 г)  .

 7. Об'єм повітряної кулі  V.
 а)  ;     

 бвектор;     

 в)  ;     

 г)  скаляр.

 8. Шлях  S  з пункту  А  в пункт  В.
 а)  скаляр;     

 б)  ;     

 ввектор;     

 г)  .

 9. Дано вектор
Який з наведених векторів дорівнює
 а)

 б)

 в)

 г)

10. Дано вектор

та точку  А.
Відкладіть від точки  А  вектор рівний вектору

 а)

 б)

 в)

 г)

11. Дано вектор

і точку  В.
Відкладіть від точки  В  вектор рівний вектору
 а)

 б)

 в)

 г)

12. Які два вектори, наведені на рисунку, рівні ?

 а2;

 б1;

 в)  3.

четверг, 13 мая 2021 г.

Завдання 3. Системи нерівностей з двома змінними

  1. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 2. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 3. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

4. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 5. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 6. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 7. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 8. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

 9. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

10. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

11. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)

12. Вирішіть систему нерівностей графічно:

 а)

 б)

 в)

 г)