пятница, 2 сентября 2022 г.

Завдання 3. Формули зведення (2)

Перш ніж приступити до рішення прикладів і завдань, обов'язково ознайомтеся з теоретичною частиною уроку

ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ (2)

або

ВІДЕО УРОКОМ

Знайти чисельні значення наступних тригонометричних функцій:

 1. sin 2.

 а)  0,9092;     

 б)  0,9098;      

 в)  0,9088;     

 г)  0,9095.

 2. cos 4.

 а)  0,6534;     

 б)  0,6538;     

 в)  –0,6534;     

 г)  –0,6538.

 3. tg (–3).

 а)  0,1427;     

 б)  0,1423;     

 в)  0,1431;     

 г)  0,1420.

 4. ctg (sin 2).

 а)  0,7792;     

 б)  0,7787;      

 в)  0,7781;     

 г)  0,7785.

 5. sin 7,2832.

 а)  0,8411;   

 б)  0,8415;     

 в)  0,8417;     

 г)  0,8410.

 6. cos 6,4577.

 а)  0,9840;     

 б)  0,9852;     

 в)  0,9848;     

 г)  0,9842.

 7. tg 5,2622.

 а)  1,6319;     

 б)  1,6313;     

 в)  1,6322;     

 г)  1,6316.

 8. ctg (–4).

 а)  –0,8643;     

 б)  0,8647;     

 в)  –0,8647;     

 г)  0,8643.

 9. Обчислити наступний вираз:

4 sin 120° tg 300°.

 а)  –4;     

 б)  –6;     

 в)  4;     

 г)  6.

10. Обчислити наступний вираз:

3 cos 240°2 tg 240°.

 а)  1,5 – 2√͞͞͞͞͞3;     

 б)  –1,5 – 2√͞͞͞͞͞3;     

 в)  1,5 + 2√͞͞͞͞͞3;     

 г)  –1,5 + 2√͞͞͞͞͞3.

11. Обчислити наступний вираз:

8 sin 510° cos (–300°) tg 240°.

 а√͞͞͞͞͞3;    

 б)  2√͞͞͞͞͞3;     

 в)  2√͞͞͞͞͞2;     

 г√͞͞͞͞͞2.

12. Обчислити наступний вираз:

10 ctg 315° sin (–150°) cos 225°.
Завдання до уроку 20

Завдання 2. Формули зведення (2)

Перш ніж приступити до рішення прикладів і завдань, обов'язково ознайомтеся з теоретичною частиною уроку

ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ (2)

або

ВІДЕО УРОКОМ

 1. Приведіть до функції позитивного кута, меншого  45°.

ctg 250°.

 а)  сtg 20°;     

 б)  –tg 20°;     

 в)  –сtg 20°;     

 г)  tg 20°.

 2. Приведіть до функції позитивного кута, меншого  45°.

ctg 345°.

 а)  –tg 15°;     

 б)  –сtg 15°;     

 в)  сtg 15°;     

 гtg 15°.

Значення наступних тригонометричних функцій призвести до схожих за назвою функцій гострого кута:

 3. ctg 140°.

 а)  –tg 50°;     

 б)  сtg 50°;     

 вtg 50°;     

 г)  –сtg 50°.

 4. ctg 1,8π.

 аtg 0,3π;     

 б)  –сtg 0,3π;     

 в)  –tg 0,3π;     

 г)  сtg 0,3π.

 5. ctg (–205°).

 а)  –сtg 65°;     

 б)  –tg 65°;     

 в)  сtg 65°;     

 гtg 65°.

 6. ctg 1720°.

 аtg 10°;     

 б)  –сtg 10°;     

 в)  сtg 10°;     

 г)  –tg 10°.

Знайти чисельні значення наступних тригонометричних функцій:

 7. ctg (–600°).
 8. ctg (–3π/4).

 а)  3;     

 б)  0;     

 в)  1;     

 г)  2.

 9. ctg (–133π/4).

 а)  1;     

 б)  3;     

 в)  0;     

 г)  2.

10. Обчислити наступний вираз:

8 sin π/6 cos π/3 tg 4π/3 ctg 7π/6.

 а)  8;     

 б)  5;     

 в)  4;     

 г)  6.

11. Обчислити наступний вираз:
 а)  1,8;    

 б)  1,6;     

 в)  2;     

 г)  1.

12. Обчислити наступний вираз:

2 sin2 17π/4 + tg2 33π/4 ctg 3π/4.

 а)  2;     

 б)  1;     

 в)  0;     

 г)  3.

Завдання до уроку 20